ล่องเรือน้อยบรรทุกของ ลองชวนลูกทำเลยจ้า

มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการลูกรัก ด้วยการเล่่านิทานกันดีกว่า อาจเป็นเรื่องที่คิดขึ้นใหม่ เช่น ผจญภัยไปกับท้องทะเล แล้วถ้าอยากให้สนุกยิ่งขึ้น ชวนลูกทำเรือน้อยบรรทุกของติ๊ต่างว่าเป็นสินค้าไปขายยังต่างแดนกันเลยสิจ๊ะ

อุปกรณ์

ถ้วยกระดาษ หรือถ้วยโฟม หลอด กระดาษเปล่า สีชอล์ค กรรไกร คัทเตอร์ กาวเอนกประสงค์

วิธีทำ

1. ทำเสากระโดงเรือโดยใช้กรรไกรตัดที่ปลายหลอดให้เป็นแฉกๆ ความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร

2. ใช้คัทเตอร์กรีดปลายหลอดด้านบนสุด ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร และเว้นช่องว่างไว้ แล้วจึงกรีดหลอดอีกครั้ง ความยาวประมาณ 8 เซนติเมตร ขั้นตอนนี้ควรมีผู้ใหญ่ช่วยทำ

3. ตกแต่งตัวเรือ (ถ้วยกระดาษหรือถ้วยโฟม) ด้วยสีชอล์ค และนำกระดาษเปล่ามาทำใบเรือ ระบายสีให้สวยงามตามชอบ

4. ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 3.5 เซนติเมตร 1 ชิ้นเล็ก และกว้าง 8 เซนติเมตร 1 ชิ้นใหญ่

5. ประกอบเรือโดยติดกาวเอนกประสงค์ปลายหลอดที่ตัดแฉกกับตรงกลางตัวเรือกระดาษ เมื่อกาวแห้งสนิทดีค่อยนำใบเรือมาเสียบในช่องที่กรีดไว้ หลังจากนั้น บรรทุกสินค้าลงเรือได้เลย