CURRENT ISSUE
EVENT
EVENT
อุโมงค์ดอกไม้เพื่อพ่อ รีบชมก่อนหมดเขต 27 ตุลาคม
ที่ผ่านมามีผู้หลั่งไหลเข้าชมไม่ขาดสายกับซุ้มอุโมงค์ "ดอกไม้เพื่อพ่อ" ที่ชาวปากคลองตลาดและจิตอาสาร่วมกันจัด ผู้ที่ยังไม่ไป อย่าพลาด เพราะยังมีให้ชมถึง 27 ต.ค. เที่ยงคืน
READ CONTENT
EVENT
1-30 พ.ย.จำหน่ายเข็มที่ระลึก สนามหลวง
1-30 พ.ย.จำหน่ายเข็มที่ระลึก สนามหลวง หลังเปิดให้ซื้อเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ ถึง4 หมื่นเข็ม พบมีผู้ที่ต้องการเป็นจำนวนมาก จนมีการนำมาจำหน่ายในราคาสูง อย่ากังวลค่ะ เพราะจะมีผลิตเพิ่..
READ CONTENT
EVENT
ทรงแก้ปัญหาให้คนเมือง กับการจราจรในกรุงเทพฯ
ทรงแก้ปัญหาให้คนเมือง กับการจราจรในกรุงเทพฯ ซึ่งปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ นับเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสที่คนกรุงเทพฯ ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน และดูจะเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายถอดใจ แต่พระองค์ท่านไม..
READ CONTENT
EVENT
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคนไทยทุกคน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคนไทยทุกคน "..เมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ย..
READ CONTENT
EVENT
พระอัจฉริยภาพ กับการเกษตรทฤษฎีใหม่
พระอัจฉริยภาพ กับเกษตรทฤษฎีใหม่ ย้อนกลับไปเกือบ 20 ปีที่แล้ว เราได้ยินคำว่า ‘เกษตรทฤษฎีใหม่’ ซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรขาดที่ดินทำกิน ทำให้ผลผลิตที่ได้นั้นก่อให้เกิดรายจ่ายไม่พอกับรา..
READ CONTENT
EVENT
บ้านของพ่อ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
บ้านของพ่อ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เคยเห็นพระราชวังใดในโลกนี้บ้าง ที่มีแปลงนา โรงสี โรงเลี้ยงวัว โรงนม โรงงานผลิตน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง โรงงานกระดาษสา โรงทดลองผลิตเชื้อเพลิง โร..
READ CONTENT
EVENT
ตามรอยพ่อ พัฒนาการเกษตร
ตามรอยพ่อ พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรกรแต่ไรแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาจากการสร้างความเจริญด้านต่าง ๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ..
READ CONTENT
EVENT
โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อประชาชน
โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อประชาชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีพระราชดำรัส "...ตามตัวเลขที่ให้ไว้นี้แม้เขื่อนป่าสักเขื่อนเดียวก็พอสำหรับการบริโภคแน่นอน ไม่แห้ง ..
READ CONTENT
EVENT
โครงการฝนหลวงเพื่อปวงชนชาวไทย
โครงการฝนหลวงเพื่อปวงชนชาวไทย โครงการนี้ เกิดจากพระราชดำริส่วนพระองค์ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้ง 14 จังหวัด ในภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2498..
READ CONTENT
EVENT
เพราะอยากให้คนไทยพออยู่ พอกิน โครงการนับพันจึงบังเกิดขึ้น
เพราะอยากให้คนไทยพออยู่ พอกิน โครงการนับพันจึงบังเกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะขับรถไปที่ไหนของประเทศ ป้ายที่เราเห็นจนคุ้นตามากที่สุด คือ ...โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...
READ CONTENT
EVENT
พ่อผู้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีที่สุด
“พ่อผู้เป็นแบบอย่าง” ใน The Return of Superman Thailand ตลอดพระชนม์ชีพของในหลวง รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขและทรงเป็นพ่อผู้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใ..
READ CONTENT
EVENT
ที่ไหนเปิดพักฟรี พักค้าง พักคอยงานพระราชพิธี
วันที่ 25-29 ต.ค. ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีสามารถเข้าพักฟรี ในสถานที่สำหรับ “พักคอย” ซึ่งไม่อนุญาตให้ค้างคืนได้ 44 แห่ง และสถานที่สำหรับ “พักค้าง” ได้ 141 แห่ง รวมทั้งหมด 185 แห่ง
READ CONTENT
 ABOUT
 CONTACT
 FOLLOW US